สถานที่ใกล้เคียง

ตั้งฮั่วเส็ง

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

พาต้าปิ่นเกล้า

โลตัส

รพ.ยันฮี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา